1. Vastuvõtule palume registreerida alati eelnevalt telefoni teel (+372) 745 6496
 2. Erakorraliste probleemidega on võimalik pöörduda tööpäevadel meie pereõdede vastuvõtule.
 3. Retseptide pikendamisel telefoni teel jõuame digiretsepti pikendada järgmiseks päevaks. Palume sellepärast aegsasti üle vaadata oma ravimite varud, et ei jätaks retsepti pikendamise taotlust viimasele päevale ja ei peaks mõne päeva ilma ravita jääma.
 4. Registreerimisel palume  lühidalt informeerida registraatorit pöördumise põhjusest (äge haigestumine, krooniline haigus, saatekirja vajadus, erinevate tõendite vajadus, töövõimetuslehe või hoolduslehe vajadus). Lähtudes Teie muredest saab registraator pakkuda  arsti vastuvõtuaega või  võimalust pöörduda pereõe vastuvõtule (kui tegemist on erinevate tõendite vormistamisega, haavade sidumisega, niitide eemaldamisega, korduvate retseptide pikendamisega vm.)
 5. Praksis on avatud patsientide teenindamiseks 8 tundi päevas.
 6. Praksis tagab telefoni teel ja kohapeal vastuvõtule registreerimise võimaluse kogu lahtiolekuaja vältel.
 7. Töö- korralduse  abil lahendatakse praksises vastuvõtule registreerumine nii, et see ei häiri vastuvõtu privaatsust.
 8. Praksises on paindlik vastuvõtuaegade süsteem, mis võimaldab efektiivselt teenindada nii kiireloomuliste kui mittekiireloomuliste probleemidega patsiente ning tagab patsiendile vastavalt tema tervisevajadustele pääsu vastuvõtule õigusaktides sätestatud aja jooksul.
 9. Perearstipraksise personal on  võimeline ära tundma kiiret sekkumist nõudvad terviseprobleemid ning võimaldama kiiret abi vajavatele patsientidele abi saamise.
 10. Selekteerimine on efektiivne ja kiire. Seetõttu küsime kõikidelt patsientidelt või isikutelt, kes patsiendi pärast perearstikeskusesse pöörduvad,  nende pöördumise põhjust ja hinnata terviseprobleemi kiireloomulisust.
 11. Vastuvõtu kalendris on märgitud patsiendi pöördumise põhjus, et tagada kiire ülevaade planeeritud tööpäevaks.
 12. Praksises on kasutusel pöördumiste käsitlemise  reeglistik.
 13. Pikemad konsultatsioonid on vajalikud komplekssemate meditsiiniliste probleemide lahendamiseks või kui vastuvõtul on ka patsiendi tõlk, hooldaja vm.
 14. Praksise süsteem võimaldab patsiendi terviseprobleemi lahendamiseks vajaliku kestusega konsultatsioone.
 15. Personalil on oskused ja teadmised määrata patsiendile sobivaima kestusega konsultatsiooni aeg juba registreerumisel.
 16. Registreerimisel uuendatakse patsientide kontaktandmeid (telefon, aadress, e-posti aadress). Patsient on pöördumisel kohustatud perearstipraksist oma andmete muutusest teavitama
 17. Registratuur:
  1. Perearstipraksise meeskonnas on registraator.
  2. Registratuur on ametlik vastuvõtule registreerimise koht ning patsiendi jaoks toimub seal esmane kontakt perearstikeskusega.
  3. Registratuuri töökohas ei toimu samal ajal registratuuritööga arsti või õe vastuvõttu. Registratuuritöökohal töötava inimese töökohustuste hulka kuulub esmase info jagamine patsientidele ning küsimustele vastamine kogu praksise lahtiolekuaja jooksul.
  4. Patsiendi jaoks on tagatud piisav privaatsus oma terviseprobleemi kirjeldamisel.
  5. Regstraatori ülesanne on patsientidele info jagamine perearstikeskuse ja üldise tervishoiukorralduse kohta, patsientide registreerimine vastuvõtule nende terviseprobleemist lähtuvalt, samuti praksisesse kohale tulnud eelregistreerimata patsientide vastuvõtu korraldamine. Kui patsiendi terviseprobleem eeldab meditsiinilist selekteerimist, siis suunab registraator patsiendi pereõe/perearsti juurde.
  6. Registraator tegeleb ka praksises igapäevase posti ja dokumentide haldamisega.
  7. Registraatori töökohustuseks on töötajate  planeeritud vastuvõtuaja muutumisel patsientide teavitamine.
  8. Registraator teab, millised telefonikõned tuleb edastada perearstile või teistele personaliliikmetele, millised mitte.

Kui Te ei saa kokkulepitud ajal  vastuvõtule ilmuda, palume sellest eelnevalt teatada. Nii saame vabanenud aja pakkuda järgmisele abivajajale.