Lapsi on võimalik vaktsineerida alates viiendast eluaastast- kuni kaheteistkümnenda eluaastani lastele mõeldud Pfizeri vaktsiiniga, Kellel on soovi oma last vaktsineerida, palun helistada perearsti keskuse telefonil 7456496.
 
12+ eluaastaseid vaktsineerime tavalise Pfizeri vaktsiiniga, soovi korrral samuti helistada 7456496.
 
Ka lapsed võivad haigestuda raskelt ja kannatada tüsistuste all. Me ei saa ette ennustada haiguse kulgu, kuid meil on olemas vahend raske haigestumise vältimiseks. Lapsi ohustavad enim
multisüsteemne põletikuline haigus, mis võib ilmneda ka täiesti tervetel lastel ning samuti nn “pikk-COVID”, mis tähendab pikaajalist põdemist ja tüsistusi. Tuleb arvestada, et päriselus võib
ka kerge haigestumine tähendada kõrget palavikku, ebameeldivaid vaevusi ja jõuetust.

Vaktsineerimine on iga inimese võimalus kaitsta ennast ja oma lähedasi. Kaitstes haigestumise eest lapsi, hoiame lasteaiad ja koolid avatuna. Vakstineerimine on oluline ka vaimse tervise
hoidmisel, sest sotsiaalse suhtluse puudumine mõjutab meid kõiki.

Kui vajate nõu ja teil on küsimusi vaktsineerimise kohta, siis pidage alati nõu arsti või õega. Tehke oma otsus tõenduspõhisest infost lähtudes.

Koroonaviiruse vastased vaktsiinid on turvalised ja tõhusad. Vaktsiinid on läbinud kõik vajalikud uuringud ja testid, enne kui on antud luba nende kasutamiseks. Tänaseks on maailmas
vaktsineeritud juba üle 4 miljoni lapse.